BNR Radio, 3 oktober 2023, interview met Heleen over de Linden, ca. 16.30 uur

Damen Shipyards is rechtszaak begonnen tegen NL overheid vanwege schade, geleden door invoering sancties. Heleen geeft commentaar, al is de exacte casus niet bekend. Sanctieverordeningen kennen een zogeheten immuniteitsclausule hetgeen inhoudt dat schade tengevolge van de sancties niet wordt vergoed. Een advocaat is echter geen advocaat als hij niet zegt: het hangt echter af van alle feiten en omstandigheden. De tijd zal het uitwijzen hoe het met Damen’s procedure bij de rechtbank Rotterdam zal aflopen.